Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
Karlovačka gimnazija - fizika
I razred
II razred
Sajt je namenjen učenicima Karlovačke gimnazije, koji slušaju nastavu fizike kod profesora Mutin Zdravka. Podeljen je u dve sekcije - I razred i II razred. Putem navedenih stranica može se stići do pojedinih nastavnih jedinica, ilustrovanih slikama, video klipovima i animacijama. U okviru svake nastavne jedinice data su kratka objašnjenja u skladu sa predavanjima. Sadržaj sajta nikako ne predstavlja zamenu za predavanja ili knjigu, ali se može koristiti kao dodatni resurs pri učenju fizike.